Ali Rıza Karık Vefat Etti

Firmamızın kurucusu, değerli insan, eski resim öğretmeniAksekili Ali Rıza KARIK 18 Mayıs 2016

Hakk-ın Rahmeti’ ne kavuşmuştur.

Eskişehir’ in  Acı Kaybı…

Kıymetli Girişimci Ali Rıza KARIK…

Başak Çatı ve Cephe Sistemlerinin kurucusu Aksekili Ali RızaKarık.

Ali Rıza Karık, 1926 yılında doğdu. Uzun süre ResimÖğretmeni olarak görev alan Ali Rıza Karık, 1969 yılında müteşebbis ruhuylafirmanın temellerini atıyor. Başak Kiremit Tuğla, Kollektif  Şirket ünvanıyla Mart ayında Bursa yolu 3. kmde, 22 kamaralı Hoffman fırınla imalata başlar. 23.000 m²'si kapalı olmak üzeretoplam 100.000 m²'lik bir alan içersine kurulur.

1976 yılında anonim şirkete dönüşür. 1980 yılında tünelKurutma sistemi devreye alınır. 900 m²'lik ikinci bir zigzag fırını da aynızamanda devreye girer. Böylece mamullerde istenilen kalite standardınaulaşılır.

Ali Rıza Bey bayrağı 1991’de oğlu Füruz Karık’ a devreder.

1996 yılında Yönetim önemli bir karar alarak Tünel Fırınyapımına başlar. Aynı yıl Fuel-oil yakıt sistemine geçilmek üzere altyatırımlar yapılır. Ürün kalitesi ve çeşitleri artırılır. 1997 yılı Ağustosayından itibaren Tünel Fırınlarda Fuel-oil ile pişen ve standart ölçülerininçok üstünde bir kalitede olan mamullerini daha geniş bir pazara sunmaya başlar.Merkez fabrika ve bayi ağına Bölge Müdürlükleri, Bölge Temsilcileri vePazarlama Sorumluları eklenir.

2000li yılların başında Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün veKazakistan'a ürün sevkiyatları ile ilk ihracatlar gerçekleşir.

Devam eden süreçte yapılan yatırımlar ve moderniasyon ilefirma ulusalda lokomotif firma haline gelir…

Ali Rıza Karık’ ın Başak Kiremit’ i;  Eskişehir’ deki fabrikasında üretimlerinedevam ediyor ve yaklaşık 300 kişiyi istihdam ediyor.